- Informacje ogólne
- Oferta dla JST
- Oferta dla biznesu
- Realizowane projekty
- Zapytania ofertowe

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju z Poznania w partnerstwie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu będzie realizowała projekt pn. "NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wniosek aplikacyjny otrzymał 115 pkt. podczas oceny merytorycznej. Projekt będzie realizowany w okresie: marzec-maj 2011, a wartość dofinansowania wyniesie 49780,40 PLN.

Głównym celem projektu jest nabycie uprawnień w zakresie obsługi pił spalinowych przez 22 strażaków z Ochotniczych i Państwowych jednostek Straży Pożarnej z powiatu wągrowieckiego w roku 2011.

Projekt zakłada zorganizowanie w okresie kwiecień-maj 2011 bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych z zakresu obsługi pił spalinowych w wymiarze 120 h (w tym 24 h zajęć teoretycznych i 96 h zajęć praktycznych) zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 41/1998 oraz Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych zawartych w modułowych programach szkolenia zawodowego. W zajęciach będzie brało udział 22 strażaków (w tym 2 kobiety) z terenu powiatu wągrowieckiego.Lider projektu: WIELKOPOLSKA AKADEMIA NAUKI I ROZWOJU


Partner Projektu: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĄGROWCUProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wstecz
Aktualności | Firma | Polityka jakości | Klienci | Praca | Kontakt
Szkolenia dla PUP | Oferta dla OPS | Projekty unijne | Oferta dla OHP | Oferta dla ZK | Oferta dla firm i instytucji | e-learning
Copyright © 2004 - 2009 WANiR - Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju   .:.   webdesign: uroboros.eu
Statystyki www